Värnamo Trädgårdsförening

— Trädgård och rabatter

Historik

Värnamo Fruktodlarförening var det ursprungliga namnet när vår förening bildades, detta skedde vid ett möte som ordnades fredagen den 13 juni 1932 och en interimsstyrelse valdes. Inträdesavgiften till föreningen bestämdes till 1 krona. 10 medlemmar anmälde sig genast och föreningen antog de stadgar som man erhållit från länets fruktodlarförbund. Den första trädskötaren anställdes genast sedermera blev det fyra styck. Medlemmarna bestod vid bildandet till största delen av invånare i stadens ytterområden där agitationen för medlemskap var mycket stark.

Föreningen drevs de första åren som ekonomisk förening, d.v.s. man utförde genom avlönad personal beskärning och besprutning av fruktträd hos medlemmarna till självkostnadspris. Det första året blev det 29 medlemmar, vilket sedan genom årens lopp har varierat, i dag är vi ca.140 medlemmar. Numera är all medlemskap familjemedlemskap.

1934 beslutades det om en höjning av medlemsavgiften med 25 öre för att man skulle få förbundets tidskrift Fruktodlaren, vilken sedan 1955 bytte namn till nuvarande Hemträdgården. Föreningen har under alla år haft en omfattande verksamhet bland annat kan nämnas att man 1940 startade ett musteri för att tillvarata medlemmarnas äpplen. Detta skedde med stort stöd av trädgårdskonsulent Gunnar Bergfeldt från Hushållningssällskapet i Jönköping. Denna verksamhet var igång till 1956.

1955 ändrades föreningens namn till det nuvarande Värnamo Trädgårdsförening detta till följd av att man sett en utveckling till mera prydnads- och rekreationsträdgårdar, tidigare var det mera frukt och grönsaker som dominerade.
1965 ordnades den första tävlingen inom föreningen, det gällde ”Den vackraste rosenrabatten”. Sedan 1966 har vi haft premiering av vackra trädgårdar.

Föredrag och studieresor har under alla år stått på programmet och varit uppskattade. När vi haft lämpligt studiematerial och handledare har vi bedrivit studiecirklar inom olika områden. 1977 startade vi en plantbank för att ta tillvara på de buskar och blommor som annars kastats av medlemmarna denna har senare avvecklats.
1981 odlade och införskaffade ett flertal medlemmar kryddväxter vilka planterades och bildade grundstommen i den Örtagård som Värnamo Kommun anlade i Apladalen. Denna har sedan dess underhållits och utökats av Värnamo Hembygdsförening.

I en historik kan man inte komma förbi stödet från Hushållningssällskapet i Jönköpings län. Särskilt trädgårdskonsulent Gunnar Bergfeldts insatser i föreningen, ända sedan den 29 augusti 1939 då han var medhjälpare vid en fruktutställning i Värnamo. Utan att nedvärdera någon annan medhjälpare så har vi alla Gunnar Bergfeldt i våra hjärtan. Det är med stor saknad som vi den 29 juni 2006 informerades om att Gunnar vid nästan 100 års ålder har avlidit efter en tids sjukdom.

Värnamo Trädgårdsförening har varit med i Jönköpings läns Hemträdgårdsförbund sedan dess start. Under 2013 har länsförbundets verksamhet lagts ner. I januari 2016 förlorade vi även eldsjälen  Lars Tonnvik som varit Värnamo Trädgårdsförenings ordförande i över 27 år.

Värnamo 2016-06-10