Värnamo Trädgårdsförening

— Trädgård och rabatter

Aktiviteter under oktober 2021

  1. Guidning av Värnamos planteringar och parker 3 okt kl 14., 3 oktober 2021

    Sönd 3 oktober kl. 14. Guidning och visning av Värnamos planteringar och parker, av Linus Enochson, park-och grönyteutvecklare/landskapsarkitekt i Värnamo Kommun. Vi samlas vid fontänen Liljan, Bruno Matthsons plats.

    Läs mer