Värnamo Trädgårdsförening

— Trädgård och rabatter

Aktiviteter under april 2023

  1. Lördag 22 april kl. 9:30 besök & inköp på Fagerhults plantskola, 22 april 2023

    Lördag 22 april kl. 9:30 besök & inköp på Fagerhults plantskola Vi får information om plantskolan och dess nyheter. Medlemmar i Värnamo trädgårdsförening erbjuds 10 % rabatt denna dag. Samåkning i egen bil. Vi träffas på Vandalorums p-plats kl. 8:50 och samåker därifrån. Hemsida: fagerhultsplantskola.se

    Läs mer