Värnamo Trädgårdsförening

— Trädgård och rabatter

Styrelse

Information:
Styrelsen består av;

Jacky Thang, Ordförande tel. 0708-32 99 89 (mcyaki@hotmail.com)
Kerstin Lundgren, Vice ordförande tel. 0702-686642 (kerstinlp@gmail.com)
Mona Bengtsson, Kassör, Ledamot tel. 0768-001368 (mona.bengtsson@vmomail.se)
Britta Arvidsson, Ledamot tel. 0730-708353 (britta20arvidsson@live.se)
Christina Tonnvik, Ledamot (ctonnvik@gmail.com)
Gunnel Åstrand Johannesson, Ledamot suppleant tel. 0762-616370
Gunnel Stenmark, Ledamot

 

Linnea - Smålands landskapsblomma (Plantering i Göteborgs botaniska trädgård 2007)
Linnea – Smålands landskapsblomma
(Plantering i Göteborgs botaniska trädgård 2007)