Värnamo Trädgårdsförening

— Trädgård och rabatter

Styrelse

Information:
Styrelsen består av;

Ordf. Kerstin Lundgren 070-268 66 42            (kerstinlp@gmail.com)

Vice ordf. Ann-Charlott Sandén 0708-107429 (ace.sanden@gmail.com)

Kassör Ingela Hägg 073-066 96 91                (ingelahagg@gmail.com)

Sekreterare Anita Nilsson 0723-50 39 66       (anita.nilsson@forsheda.net)

Suppleant Niclas Ekegren 0708- 654 303      (niclas.ekegren@hordagruppen.com)

Suppleant Christine Fristedt 070- 43 31805   (christine.fristedt@inter.ikea.com)

Valberedning:

Maj-Lis Aldén tel. 0730-804366

Anders Sällberg tel. 0706-507694

 

 

 

Linnea - Smålands landskapsblomma (Plantering i Göteborgs botaniska trädgård 2007)
Linnea – Smålands landskapsblomma
(Plantering i Göteborgs botaniska trädgård 2007)